www.rurystalowe.com.pl certyfikat
katalog produktów
arrow Rury stalowe bez szwu
arrow Rury stalowe rowkowane
arrow Rury stalowe gwintowane
arrow Rury stalowe fazowane
arrow Kształtki
arrow Łączniki żeliwne
arrow Łączniki rowkowane

TASTA Armatura Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 38


NIP 865-00-13-543
Nr KRS 0000056442
Sąd Rejonowy Rzeszów,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 1 080 000 PLN